กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566

ในวันพุธที่ 11 กันยา

Read more

โครงการสัมมนาหลังออกฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุ

Read more

เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ในวันพฤหัสบดี ที่ 6

Read more

เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566 ” การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (COCHTAIL) และการแข่งขันทักษะ ROV ERUCHAMPIONSHIP (ระดับอุดมศึกษา/ปวส.)” ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎา

Read more

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัย 4 กรกฎา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้รับผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอแสดงความยินดีกับ ศ

Read more

เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

ในวันศุกร์ ที่ 30 มิ

Read more