28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 นำโดย นายบรรจง จำพร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย นางอาภรณ์ ไชยภูมิ รองผู้อำนวยการ สิบเอกสุรเดช หมอกสังขังส์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2560