การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

Read more

วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยเข้ารับโล่รางวัลชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2567 ระดับจังหวัด

Read more

โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ 

Read more

เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ นากะเหล่ง อำเภอเกษตรวิสัย

Read more

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566

ในวันพุธที่ 11 กันยา

Read more

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัย 4 กรกฎา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้รับผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอแสดงความยินดีกับ ศ

Read more

เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

ในวันศุกร์ ที่ 30 มิ

Read more