เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

ในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เข้าร่วมเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) โดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด