เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายบรรจง จำพร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เข้าร่วมเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด