ครม. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

  1. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง​ศึก​ษาธิการ
  2. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวง​ศึก​ษาธิการ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา
  3. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวง​ศึกษา​ธิการ​ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา