กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566

ในวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 นำโดย นายบรรจง จำพร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย นางอาภรณ์ ไชยภูมิ รองผู้อำนวยการ สิบเอกสุรเดช หมอกสังข์ รองผู้อำนวยการ นางสาวจันทิมา วรรณโชติ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เข้าร่วมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566