วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยเข้ารับโล่รางวัลชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2567 ระดับจังหวัด

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้รับผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอแสดงความยินดีกับ ศ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่ ชนะเลิศการแข่งขัน ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส

วันที่ 22 พฤศจิกายน

Read more

โครงการห้องสมุดเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more

การประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา

Read more