วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยเข้ารับโล่รางวัลชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2567 ระดับจังหวัด