โครงการห้องสมุดเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยการนำของผู้อำนวยการสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา โดยผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ที่รักการอ่านและได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่รักการอ่านหนังสือ ภายใต้โครงการห้องสมุดเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมดอกจานวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย