ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่ ชนะเลิศการแข่งขัน ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยการนำของท่านผู็อำนวยการ บรรจง จำพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่ ชนะเลิศการแข่งขัน ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประกอบไปด้วย1.นาพลนภัส ภูทอง2.นายณัฐวุฒิ อรัญไสย3.นายธนกร ช่างศรี และ ครูทศกฤษณ์ จิตติปกรณ์รักษ์ ครูผู้ควบคุม ที่ได้เป็นตัวแทนของ วิทยาลัย และตัวแทน อศจ.ร้อยเอ็ด ได้ไปร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดหนองคาย