เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

โครงการห้องสมุดเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more

โครงการอบรมการใช้งานระฐานข้อมูล การจัดการอาชีวศึกษา

Read more

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕

Read more

โครงการร้อยเอ็ดรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more

การประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา

Read more