ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตน์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นำโดยท่านผู้อำนวยการ บรรจง จำพร คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตน์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และมอบของที่ระลึกให้ทางวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย