วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565
วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยโดยการนำของผู้อำนวยการ บรรจง จำพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ร่วมเปลี่ยนผ้าสไบห่มองค์พระพุทธรูปและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์