กิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยท่านผู้อำนวยการ บรรจง จำพร คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2565 ณ หอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย