ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร่วมกับอำเภอเกษตรวิสัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายบรรจง จำพร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาข้าร่วมประเพณีการลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับอำเภอเกษตรวิสัย