เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ นากะเหล่ง อำเภอเกษตรวิสัย

Read more

โครงการถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ผู้บริห

Read more

แผนธุรกิจ หัตถศิลป์ผักตบชวา ผลิตภัณฑ์ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

Read more

ประเพณีเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 8 ตุลาคม 2565

Read more

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ณ โดมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

วันที่ 27 กันยายน 25

Read more

โครงการร้อยเอ็ดรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it – จิตอาสา) เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 เมษายน 256

Read more