โครงการร้อยเอ็ดรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยการนำของผู้อำนวยการสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา โครงการร้อยเอ็ดรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบาทราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สาธารณะโพนหว้างาม บ้านสำราญนิวาส