โครงการถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีงบประมาณ 2566เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไปณ วัดประชานิมิตร หมู่ 3 บ้านดอนกลาง ตำบลเมืองบัวอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดคะ ขอบคุณคะ