อาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

⚙️FIX IT – จิตอาสา🛠

อาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม​

🚩วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม ๒๕​๖​๕
✨️วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยการนำของท่านผู้อำนวยการบรรจง จำพร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาได้นำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภายใต้โครงการอาชีวะช่วยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์พักพิงบ้านคุยค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด