ประเพณีเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยการนำของท่านผู้อำนวยการบรรจง จำพร คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประเพณีเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีณ ลำน้ำเสียวใหญ่ ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิวัย จ.ร้อยเอ็ด