ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ บรรจง จำพร คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย