โครงการปลูกป่าวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์

ประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยเข้าร่วมโครงการปลูกป่าวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. – 12.00 น.ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หน้าตึกอุตสาหกรรมคะ ขอบคุณคะ