พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการบรรจง จำพร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ในงานประชุมวิชาการองค์การนักอาชีพแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด