ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง  จำพร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง