การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ บรรจง จำพร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย