โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยการนำของผู้อำนวยการสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย