เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย นำโดย นายบรรจง จำพร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย พร้อมด้วย นางอาภรณ์ ไชยภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565