โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it – จิตอาสา) เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยผู้อำนวยการสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it – จิตอาสา) เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.บจ.ไทยปิโตรเลียม ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดโดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.บจ.ไทยปิโตรเลียม จ.ร้อยเอ็ด