ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565