การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V – NET ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V – NET ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย