แผนกวิชาการโรงแรมร่วมรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น

วันที่ 27 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดยการนำของผู้อำนวยการสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล มอบหมายให้หัวหน้า
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม โดยมีนายชลทิศ ภูโพนม่วง นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมร่วมรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดกับนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 ณ ศาลากลางร้อยเอ็ด