การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 นายบรรจง จำพร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัยได้นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัย” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมอินทนิล 3 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด