โครงการถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดประชานิมิตร บ้านดอนกลาง ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย

Read more

วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 256ึ7

Read more

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

Read more

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566

ในวันพุธที่ 11 กันยา

Read more

เฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม “สมเด็จพระพันปีหลวง”

Read more