ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 พฤศจิกายน

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ประเพณีเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 8 ตุลาคม 2565

Read more

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ณ โดมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

วันที่ 27 กันยายน 25

Read more