พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร่วมกับอำเภอเกษตรวิสัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more

โครงการอบรมการใช้งานระฐานข้อมูล การจัดการอาชีวศึกษา

Read more

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕

Read more