^ Back to Top
facebook

นาฬิกา

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

thb 1421619387 162

นายประจวบ จันทรวงษ์

ผู้อำนวยการ

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

 รับผิดชอบ  รอบรู้  สู้งาน ( ประสานมวลชน  ครองตนโดยธรรมะ ลดละมลพิษ )

**เข้าสู่เว็บไซต์ คลิก***

 

facebook

แนะแนวการทำงาน

แนะแนวศึกษาต่อ

777

chengmai

khonkhen

marjo

msu

nakonpanom

ubon

การจัดการองค์ความรู้

 

ที่ตั้งแผนกวิชา

cats258