วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

231 ม.3 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

โทร 043-039-827

 

 

เส้นทางมาวิทยาลัยฯ