ภาพถ่ายจากภาพมุมสูง

 view

 

 แผนผังการใช้พื้นที่ภายในวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

map k sai