foto1
Example 1
foto1
Example 2
foto1
Example 3
foto1
Example 5
foto1
Example 5

043-611392
www.kaset.ac.th
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย


ยินดีต้อนรับทุกท่าน...เข้าสู่แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 

                เหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาชีพไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2556

                                    ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

13.jpg14.jpg12.jpg11.jpg

 

 

                      ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2556

                                                       ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

18.jpg16.jpg15.jpg17.jpg